• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL
g.sozcu11

Gerçek Sözcü Özel Haber

AKP’NİN “DESPOT, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGISIZ, YOLSUZLUKLARLA KUŞATILMIŞ” İKTİDARI ALTINDA, ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ SÜREKLİ İRTİFA KAYBETMEKTEDİR

Algan HACALOĞLU

Algan HACALOĞLU

E-Posta :

TÜRKİYE’NİN, AKP’NİN “DESPOT, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGISIZ, YOLSUZLUKLARLA KUŞATILMIŞ” İKTİDARI ALTINDA,  ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ SÜREKLİ İRTİFA KAYBETMEKTEDİR
(Algan HACALOĞLU- 26 Ocak 2014-İstanbul)

1941 yılında kurulmuş olan “Freedom House” bir yüksek prestijli uluslararası bağımsız sivil toplum örgütü olup,  tüm ülkelerin “ÖZGÜRLÜK” düzeylerini, “Siyasi Haklar ve Yürütme Organının Yapısı” ile “Kişisel Temel Hak ve Özgürlükler” boyutları ile değerlendiren karşılaştırmalı, objektif çalışmalarla her yıl belirleyerek, sonuçlarını “Dünya Özgürlükler Raporu” adı altında yayınlamaktadır.  

“Freedom House”un değerlendirmelerinde esas alınan temel kriterler, aşağıda iki ana grup ve altı alt başlık olarak özetlenmiştir.

I.- SİYASİ HAKLAR
 
A. HALKIN İRADESİNİN TEMSİLİ/SEÇİM SÜRECİ
•    Ülkeyi yönetenler serbest ve adil seçimler sonucu seçilmiş midir?  
•    Yasama organı serbest ve adil seçimler sonucu seçilmiş midir?
•    Seçim mevzuatı ve uygulaması adil midir?
B. SİYASİ ÇOĞULCULUK VE KATILIMCILIK
•    Vatandaşların, kendi tercihlerine göre farklı siyasi parti veya platformlar kurma/oluşturma hakları var mıdır? Sistem, bu farklı siyasi parti veya platformların iktidar yarışına eşit koşullarda katılmalarıan açık mıdır?
•    Ülkede önemsenecek düzeyde muhalefet oyu potansiyeli var mıdır?; Muhalefetin, kendi tabanını güçlendirerek, seçimler yoluyla iktidara ulaşabilmesi konusunda gerçekçi bir ihtimal var mıdır?
•    Halk, “siyasi tercihlerini”, “askeri vesayetten, dış güçlerden, totaliter partilerden, dini  yapılardan, ekonomik oligarşilerden veya diğer güç odaklardan” bağımsız olarak yapabilmekte midir?
•    “Kültürel, etnik, dini veya diğer” azınlık grupları, eksiksiz düzeyde siyasi haklara ve seçilme imkanlarına sahip midirler?
C. HÜKÜMETİN İŞLEYİŞİ
•    Hükümet politikaları, serbest seçilmiş “Hükümetin başı ve ulusal yasama organı” tarafından mı belirlenmektedir?
•    Hükümet, “yaygın yolsuzluk” ortamına bulaşmış mıdır?
•    Seçimler arası dönemlerde Hükümet seçmene ve yasama organına hesap vermekte midir? Hükümetin işleyişi ve işlemleri “açıklık ve şeffaflık” ilkelerine uygun mudur?

II.- KİŞİSEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

D.- İFADE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
•    Özgür ve bağımsız “medya ve iletişim” ortamının varlığı,   
•    Dini inançların özgürce yaşanabildiği uygun ortamının varlığı,
•    “Akademik özgürlük” ortamının varlığı,
•    “Açık ve serbest eleştiri yapabilme” ortamının varlığı,
E.- ÖRGÜTSEL VE KURUMSAL HAKLAR
•    “Toplantı, gösteri yapma ve açık toplu tartışma” özgürlüğü var mı?
•    “Sivil toplum örgütleri (NGO’lar), Dayanışma Platformları ve Vakıfları” özgürce oluşturabilme hakkı var mı?
•    “Sendikalaşma ile Grev ve Toplu Sözleşme” hakları özgürce kullanılabiliyor mu?
 F.  HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ (HUKUK DEVLETİ)
•    Ülkede mevcut “Yargı Sistemi” gerçekten bağımsız mıdır?
•    “Hukukun Üstünlüğü” kuralı toplumsal yaşamda ve suçların cezalandırılması sürecinde gereğince işlemekte midir? Polis/iç emniyet kurumları, seçilmiş iradenin kontrolü altında mıdır?
•    Bireyler ve toplum, “politik terör, şiddet veya baskı” koşullarına karşı gerekli korunmaya, böylesine ortamlarda özgürce yaşam hakkına sahip midir?
•    Toplumun farklı kesimleri, “yasalar ile iktidarın  politikaları” karşısında, “eşit uygulama” hakkı ve garantisine sahip midir?
G. BİREYSEL BAĞIMSIZLIK VE KİŞİSEL HAKLAR
•    Vatandaşlar, “serbest dolaşım ve yerleşim, serbest çalışma ve yüksek eğitim” haklarına sahip midir?
•    Vatandaşlar, “mülkiyet ve özel girişim” hakkına sahip midir? Özel sektör girişimleri, “devletin, siyasi parti ve grupların, yasa dışı oluşumların” haksız etkisi veya baskısı altında mıdır?
•    “Cinsiyet eşitliği (gender equality), evleneceği eşi seçme ve ailenin büyüklüğü” konuları da dahil olmak üzere, vatandaşların “kişisel sosyal özgürlükleri” var mıdır?
•    Ülkede, “fırsat eşitliği” ile  “sıfır ekonomik sömürü” ortamı var mıdır?

Freedom House örgütü, ülkelerin yukarıdaki kriterler çerçevesinde 2013 yılı performanslarını değerlendiren “2013 Yılı Özgürlükler Raporu”nu geçenlerde yayınladı. Basında da çok özet olarak yer alan söz konusu Rapor, AKP iktidarı altında “demokrasimizin çıtasının giderek alçalmakta olduğunu” açıkça ortaya koymaktadır.

Raporda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 54 ülke “özgürlüklerin azaldığı” ülkeler arasında gösterilirken, bunun en temel sebebinin ise, “muhaliflerini yok etmeyen ama onları felce uğratan, hukukun üstünlüğüne uymayan ama sahte bir düzen ve meşruiyet sürdüren ‘modern otoriter’ liderler” olduğu vurgulanmaktadır.

Raporda “Modern Otoriterler” için şu tanımlama yapılmaktadır: “Modern otoriterlerin öncelikli hedefi, siyasi çoğulculuğu kuvvetlendiren kurumları ele geçirmektir. Modern otoriterler sadece yürütme ve yasama organlarını değil, medyayı, yargıyı, sivil toplumu, ekonomiyi ve güvenlik güçlerini de kontrol etmeye çalışırlar.” (Aynen ülkemizde yaşamakta olduğumuz gibi...)

“2013 Yılı Özgürlükler Karnesinde”, dünya ki 195 ülke arasından;
•    88’i “Özgür Ülke”,
•    Aralarında Türkiye’nin de olduğu 59’u, “Kısmen Özgür Ülke”,
•    Diğer 48’i ise, “Özgür Olmayan Ülke”,
 olarak değerlendirildi.

“BİRİNCİ” kademe “en özgür”, “YEDİNCİ” kademe “en az özgür” olmak üzere, “BİR’den YEDİNCİ kademeye kadar” derecelendirilen özgürlük düzeyi sıralamasında, Türkiye, Politik Haklarda “ÜÇÜNCÜ”, Kişisel Haklarda ise ancak “DÖRDÜNCÜ kademede yeralarak, genelde, KISMEN ÖZGÜR olan bir ülke olarak belirlendi.

Oysa geçen yıl da Türkiye KISMEN ÖZGÜR bir ülke olarak belirlenirken, Kişisel Hak ve Özgürlüklerde durumumuz ÜÇÜNCÜ kademe olarak gösterilmekteydi. Bu durum, ülkemizde Kişisel Hak ve Özgürlüklerin, 2013 yılında, 2012 yılına göre daha da gerilediğini ortaya koymaktadır.  

“2013 yılı Özgürlükler karnesinde”;
•    Türkiye  ancak, “Bangaldeş, Arnavutluk, Bolivya, Kolombia, Gürcistan, Yunus, Zambia” ile eşit düzey ve konumda “KISMEN ÖZGÜR ülke” olarak yer alırken;
•    “Andora, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Brezilya, Bulgaristan, Yunanistan, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Gana, Guyana, Hindistan, Endenozya, Moğolistan, Karadağ, Panama, Peru, Romanya, Senegal ve Sırbistan” gibi, daha düne kadar dikta rejimlerinin hakim olduğu, parlamenter demokrasi deneyimleri bizden çok daha az olan ülkeler, ÖZGÜR ÜLKELER olarak yer almaktadırlar.

17 Aralık sonrasında,  yargısı adeta içten çökertilmiş, iktidarı yolsuzluklara batmış bir ülke olara, Türkiye’nin Özgürlükler Karnesinin daha da kötüleştiği, demokrasimizdeki erozyonun daha da hız kazandığı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

AKP iktidarının cemaata teslim olmuş despot yönetimi altında Türkiye demokrasisinin içine taşınmış olduğu bu yüz kızartıcı ve utanç verici durum tüm yurtseverleri, tüm yurttaşlarımızı derinden düşündürmelidir.


İzlenme: 696 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ