• DOLAR TL
 • EURO TL
 • Altın TL
g.sozcu11

Gerçek Sözcü Özel Haber

CHP TBMM GRUBU BU ÖDEVİNİ DAHA FAZLA ERTELEYEMEZ...

Algan HACALOĞLU

Algan HACALOĞLU

E-Posta :

CHP TBMM GRUBU BU ÖDEVİNİ DAHA FAZLA ERTELEYEMEZ...

BU VURGUN VE YOZLAŞMAYA SON VERMENİN TAM ZAMANIDIR...

AKP ENGELİ AŞILARAK, “SİYASİ ETİK/AHLAK YASASI” ÇIKARTILMALI; TBMM BİR AYRICALIKLI KİŞİLER KULÜBÜ OLMAKTAN KURTARILMALIDIR.

(Algan HACALOĞLU) (19,20,22,23. Dönem CHP İst. MV.) (18 Aralık2013-İst.)

 

İleri demokrasi ülkelerinde siyaset genelde, bir “kamusal görev ve toplumsal özveri” alanıdır... Bizde de öyle olmalıdır...   Bu amaçla, öncelikle;

I.-  “Milletvekili Dokunulmazlığı”, kürsü masuniyeti ve “Düşünceyi İfade Özgürlüğü” ile sınırlandırılmalıdır...

II.-  Çağdaş bir “Siyasi Etik/Ahlak Yasası“ çıkarılmalı, “TBMM Siyasi Etik Kurulu“ oluşturulmalıdır... 

Bilindiği gibi, 19. dönemden 23. dönem sonuna değin, her dönem, “benim de ilk imzacı olarak içinde yer aldığım, çok sayıda CHP milletvekillerinin imzalarını taşıyan”, ileri demokrasi ülkeleri  standartlarında Siyasi Etik/Ahlak Yasa Teklifleri Meclis Başkanlığına verilmiştir. 

Ancak, TBMM’ye sunulmuş olan söz konusu Siyasi Etik/Ahlak Yasa Tekliflerinin tümü maalesef iktidar partileri tarafından adeta sömen altı edilmiş, Meclis raflarında unutturulmaya terk edilmiştir.

 

24. dönemde ise konu, TBMM Etik Kurulu oluşturulması çerçevesinde göstermelik olarak ele alınmış, konu bir kez daha sürüncemeye terk edilmiştir.

 

Keza, bugüne değin gerekli yasal düzenlemeler yapılarak Milletvekili Dokunulmazlığının adi suçlara kalkan olmasının önü bir türlü alınamamış, konu ülkemizde siyasetin kirlenmesinin en önde gelen nedenlerinden birini oluşturmuştur.

 

İLERİ DEMOKRASİ ÜLKELERİNDE SİYASET GENELDE, BİR “KAMUSAL GÖREV VE TOPLUMSAL ÖZVERİ” ALANIDIR... BİZDE DE ÖYLE OLMALIDIR...   BU AMAÇLA, ÖNCELİKLE;

 

I.- TBMM, Ülkenin Yasama Organı Olmaktan Öte, Bir Ayrıcalıklı Kişiler Kulübü Olmaktan  Kurtarılmalıdır.

Anayasa’nın 83 üncü maddesi ile düzenlenmiş olan YASAMA DOKUNULMAZLIĞI, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi sadece “Kürsü masuniyeti, bu kapsamda Meclis çalışmalarındaki oy ve sözleri” ve doğal olarak “düşünceyi ifade/açıklama ve bu amaçla toplantı yapma” özgürlükleri çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. Bunu öngören çağdaş, ileri ve yeni bir yasal düzenleme derhal yapılmalıdır.

 

II.- Mevcut Yasal Çerçeve, “Ülkemizin Temiz Siyaset Özlem ve İhtiyacının”, “Çağdaş Siyasi Etik, Ölçü ve Kriterlerinin” Karşılanması Açılarından Son Derece Yetersizdir. 

Ülkemizde milletvekilleri ile ilgili siyasi etik/ahlak kuralları, Batı demokrasileri standartlarında uygulamaya konulmadığı sürece, 

 • Bankaların hortumlanması, ihalelere fesat karıştırılması,
 • Kredi kaynaklarının veya kamu arazilerinin yağmalanması,
 • “Siyaset/sermaye/medya” arasındaki ilkesiz ve kuralsız ilişkilerin sürdürülmesi,
 • TBMM’nin ve siyasetin çıkar kuşatmasına alınması,

sona erdirilemez, SİYASETİN SAYGINLIĞI KORUNAMAZ. 

 

Milletvekillerinin (Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri) “Kamu Kesimi” ve “Kamu Yararı” ile kesinlikle çıkar çatışmasına giremez, girmemelidir.

 

Milletvekillerinin faaliyetlerini “yasama ve siyasi içerikli çalışmaları” ile değerlendirmelerini özendirilmesi (sağlanması) amacıyla;

 • 3069 sayılı yasa kökten değiştirilerek, “Milletvekillerinin Yapamayacağı İşlerin” Yeniden belirlenmelidir. (Anayasa’nın   Maddesinde yer alan “Milletvekillerinin Kamuda çalışmalarını yasaklayan -sanki pratikte uygulaması olabilirmiş gibi-, ancak Özel kesimde her türlü işi yapabilmelerine geçit veren ve uygulamasını bu doğrultuda çıkarılacak yasaya bağlayan” çarpık darbe rejimi düzenlemesinin, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri vb. uygulamaları dikkate alınarak yeniden belirlenmesi, milletvekilleri kesinlikle yasama görevi dışında bedel karşılığı bir görev üstlenememeli, devlete ve kurumlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir taahhüt üstlenememelidir.)

 

 • Milletvekillerinin, yukarıdaki kurallara uymak kaydıyla, milletvekili maaşları dışında edinebilecekleri Ek Kazançların, son derece düşük tutulmuş düzeylerle sınırlandırılmalıdır. (Örneğin ABD’de kongre üyelerinin milletvekili maaşları dışındaki tüm gelirleri, Kamu Yönetici Bareminin 2. derece maaş karşılığının yüzde onbeşi ile kısıtlanmıştır)

 

 • Milletvekillerinin siyaset dışında Yaptıkları Gelir Getirici İşlerin  Beyanı ve her yıl Kamuoyuna açıklanması sağlanmalıdır. (Kıta Avrupası ülkelerinin çoğunda olduğu gibi)

 

 • Başbakan ile Bakanların ve bunların 1. Dereceden yakınlarının  mal varlıklarının yönetimi görevleri süresince kayyuma devredilmelidir.

 

 • 3628 sayılı yasa kökten değiştirilerek, Miletvekillerinin (Belediye Başkanlarının) ve birinci dereceden yakınlarının her yıl sunacakları Mal Bildirimlerinin Saydamlaştırılmasını,  kamuoyunun bigisine açık tutulmalıdır. (Örneğin, Milletvekili Mal Bildirimleri, ABD’de her yıl Mayıs ayında kamuoyuna açıklanır)

 

 • Milletvekillerinin (Belediye Başkanlarının) kabul edebileceği maddi eşya veya hizmet nitelikli tüm Hediyelere (mevcut uygulamanın çok daha düşük düzeyinde) Sınırlama getirilmelidir.

 

 • Parti değiştiren milletvekillerinden, bu süreçde maddi çıkar sağlayanların milletvekillikleri otomatik olarak düşürülmelidir.

 

·         “Siyasi partiler” ile “milletvekili ve belediye başkan adaylarının” seçim harcamaları Batı demokrasileri normlarına göre sınırlandırılmalı ve denetlenmelidir.

 

·         Bu konuların izlenmesi ile görevli olacak TBMM Siyasi Etik Kurulu kurulmalıdır.,

Bu hususları öngören çağdaş, ileri ve yeni bir “SİYASİ ETİK/AHLAK YASASI” derhal çıkarılmalıdır.

 

Bunların gereği yapılmadan, “TEMİZ VE ERDEMLİ SİYASET” KURALA DEĞİL, İSTİSNAYA DÖNÜŞÜR...

 

CHP Milletvekilleri 1993 yılından 2010 yılına değin demokrasi ve parlamenter sistemimizin en büyük eksikliklerinden biri olan “SİYASİ ETİK/TEMİZ SİYASET” konusunda 5 ayrı Yasa Teklifini TBMM Başkanlığına verdi. Ancak, maalesef bu tekliflerin hiçbiri TBMM Genel Kuruluna indirilmedi, görüşülemedi, oylanamadı, yasalaşamadı...

 

Bu 5 ayrı Teklifden en sonucusu olan, “09 Ağustos 2007” tarihli olup “17 Haziran 2010” tarihinde “Doğrudan Gündeme Alınması “ için bir kez daha Meclis Başkanlığa sunulan “SİYASİ ETİK/TEMİZ SİYASET” YASA TEKLİFİMİZ  TBMM arşivlerinde bir kez daha CHP Grubunun ilgisini beklemektedir.

 

68 CHP’li MİLLETVEKİLİNİN “09 AĞUSTOS 2007” TARİHLİ “SİYASİ ETİK/TEMİZ SİYASET” YASA TEKLİFİ

3069 sayılı “TBMM Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun” ile 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun” 5’inci, 9’uncu ve 3’üncü maddelerinde değişiklikler yapılması, “TBMM dışı faaliyet gelirlerinin beyanı” ve bu konularda uygulamanın izlenmesi ile görevli “TBMM Siyasi Etik Kurulu” kurulmasına ilişkin, “TBMM Siyasi Etik Yasası” adında Yasa Teklifi   (Ağustos 2007)

 

Teklif Sahipleri: Algan HACALOĞLU (İlk imza)

Yaşar AKYÜZ, Esfender KORKMAZ, Tayfun SÜNER, Ali Rıza ERTÜMER, Malik Ecder ÖZDEMİR, Eşref KARAİBRAHİM, Orhan Ziya DİREN, Rasim ÇAKIR, Şevket KÖSE, Hulusi GÜVEL, Çetin SOYSAL, Gürol ERGİN, Nesrin BAYTOK, Akif EKİCİ, Mevlut COŞKUNER, Ahmet KÜÇÜK, Mehmet SEVİGEN, Fuat ÇAY, Oğuz OYAN, Erdoğan YETENÇ, Akif HAMZAÇEBİ, Ali ASLAN, Atilla KART, Engin ALTAY, Kemal KILIÇDAROĞLU, Cevdet SELVİ, Tacidar SEYHAN, Necla ARAT, Güldal MUMCU; Mustafa ÖZYÜREK, Şahin MENGÜ, Özlem ÇERÇİOĞLU, N.Gaye ERBATUR, Atila EMEK, R.Kerim ÖZKAN, Murat SÖNMEZ, Turgut DİBEK, Hüseyin ÜNSAL, Tansel BARIŞ, Rahmi GÜNER, M.Rıza YALÇINKAYA, Hüsnü ÇÖLLÜ, Ali KOÇAL, Ali İhsan KÖKTÜRK, Muharrem İNCE, Halil ÜNLÜTEPE, F. Nur SERTER, Ergün AYDOĞAN, Kemal DEMİREL, Fatih ATAY, Fevzi TOPUZ, Gökhan DURGUN, Abdullah ÖZER, Şinasi ÖKTEM, Yılmaz ATEŞ, Suat BİNİCİ, Canan ARITMAN, Hakkı Süha OKAY, Metin ARİFAĞAOĞLU, Ensar ÖĞÜT, Yaşar TÜZÜN, A.Rezzak ERTEN, Onur ÖYMEN, Bihlun TAMAYLIGİL, Bilgin PAÇARİZ, Haluk KOÇ, Ali TOPUZ


İzlenme: 815 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
 • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ