• DOLAR TL
 • EURO TL
 • Altın TL
g.sozcu11

Gerçek Sözcü Özel Haber

"ERDEMLİ SİYASET Mİ", YOKSA, "YOZLAŞMIŞ AL GÜLÜM, VER GÜLÜM SİYASETİ Mİ"

Algan HACALOĞLU

Algan HACALOĞLU

E-Posta :

 GERÇEKTEN BU MUDUR “SİYASETİN AHLAKI” SN. SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI??? EĞER ÖYLEYSE, “YAZIKLAR OLSUN GÜNÜMÜZÜN –AL GÜLÜM VER GÜLÜM- SİYASET ANLAYIŞINA!!!”

 

Ahmet HAKAN: (17 Aralık süreci sonrası) Peki ya işin yolsuzluk boyutu... Yolsuzluk kapatılıyor eleştirileri var. Bu konuda ne diyorsunuz?

Hüseyin GÜLERCE: Operasyonda hedef gösterilen kişileri hemen cezalandırma yoluna gitseydi, hükümet de gidebilirdi... Sur da gedik açtığın zaman bunun arkasından gelen şeyleri durduramazsınız... Taban (AKP tabanı) bunu farketti... “Hükümet devrilirse ülke istikrarsızlığa gider. CHP veya MHP gelir. Dolayısıyla biz buna destek vermiyoruz deyip AK Parti’ye sahip çıktılar...

 

Ahmet HAKAN: Hükümet yolsuzluğa, rüşvete göz yumdu” meselesi var. O ne olacak?

Hüseyin GÜLERCE: Yüzde kaç diyor bunu Ahmet Bey? Siyaset hesap işi... Sonuçta yüzde 45 oy aldı hükümet...

 

Ahmet HAKAN: Ya işin ahlaki kısmı?

Hüseyin GÜLERCE: Siyasetin ahlakı bu ama...

 

Ahmet HAKAN:  Ama siz hep “mümin perspektifi” ile baktığınızı söylüyorsunuz.

Hüseyin GÜLERCE: Siyasetin içindeki müminlerin yorumlayış biçimi bu...

(02 Kasım 2014-Pazar, Hürriyet Gazetesi Sf. 8)

 

 

Sayın CHP MİLLETVEKİLLERİ;

 

Gerçekten “Siyasetin ahlakı bu mudur?, yoksa “Siyaset bir Fazilet Yarışı mıdır?

 

Türkiye demokrasisi bu yozlaşmayı hak ediyor mu?. Etmiyorsa, CHP’nin eylemsizlik ve suskunluğu bu durumu kabul etme, içimize sindirme, diğer deyimi ile AKP’lileşme anlamı taşımamakta mıdır?

 

Sizden, yaşam boyu kararlı bir CHP Üyesi olarak bir ricam var. Bu ricamı, son yılarda bu tür yazılarla defaatla tekrarladım. Ama CHP olarak maalesef gerçekleştiremedik... Adeta hep sürekli sağ partilerin gölgesine sığındık; eksikliği hiç kendimizde aramadık...

ŞİMDİ, “BU VURGUN VE YOZLAŞMAYA” SON VERMENİN TAM ZAMANIDIR... PARTİMİZİN GÜNÜMÜZDE EN BÜYÜK GÖREVİ;

·         “SİYASİ ETİK/AHLAK YASASI” ÇIKARTILARAK,

·         “MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI KÜRSÜ MASUNİYETİ İLE SINIRLANDIRILARAK”,

·         TÜM MİLLETVEKİLLERİ İLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ, BİRİNCİ DERECEDEN YAKINLARI İLE BERABER, “MAL VARLIKLARININ KAMU OYUNA AÇIKLANARAK,

·         TBMM, BİR “AYRICALIKLI KİŞİLER KULÜBÜ” OLMAKTAN ÇIKARTILARAK,

ÜLKEMİZDE “TEMİZ SİYASET/DÜRÜST YÖNETİM” TEMELİNDE BİR “SİYASİ AHLAK DEVRİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

 

SAĞ PARTİLER BU KONUDA AYAĞIMIZA PRANGA OLSALAR DAHİ, BÖYLESİNE BİR “AHLAK DEVRİMİNİ” TBMM GENEL KURULU’NDA VE ÜLKEMİZİN TÜM MEYDANLARINDA SİYASET MÜCADELEMİZE, “PARTİMİZE, ERDEMLİ SİYASETİMİZEBAYRAK YAPMALIYIZ...

 

İŞTE ANCAK O ZAMAN, “insan haklarını, hukuku, eşitliği, adaleti, kamu yararını, ulusal çıkarlarımızı, sosyal adaleti” sürekli çiğneyen, “vurguna, talana, çeteleşmeye, devlette paralel yapılanmaya” aracılık/öncülük yapan BU YOZLAŞMIŞ AKP İKTİDARINI SANDIĞA GÖMEBİLİRİZ...

 

İŞTE O ZAMAN,  “yolsuzluklara, hukuksuzluklara, vurgun ve talanlara” kanat gerenlerin, başını çekenlerin  BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE, YÜCE DİVANDA HESAP VERMELERİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİRİZ...

 

CHP’NİN ONURLU GEÇMİŞİNE VE ÜSTLENMİŞ OLDUĞU YÜCE MİSYONA UYGUN OLAN DAVRANIŞ BUDUR. TOPLUMUMUZUN PARTİMİZDEN, PARTİ ÜST YÖNETİMİMİZDEN BEKLEDİĞİ, İŞTE BÖYLESİNE BİR ERDEMLİ BAŞKALDIRIDIR.

 

AKSİ HALDE, ÜLKEMİZDE, “ERDEMİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ, YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI” ÜSTÜN KILMAK,  “DEMOKRASİYİ, SİYASETİ, İÇ BARIŞ VE HUZURU” YAŞATABİLMEK, KESİNLİKLE MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR.

 

 

Sayın CHP MİLLETVEKİLLERİ;

 

AKP'NIN ENGELİ  AŞILMALI, “SİYASİ ETİK/AHLAK YASASI” ÇIKARTILMALI; “NÜFUS TİCARETİNİN, KAMU İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA GİRİLMESİNİN” ÖNÜ ALINMALI,  TBMM BİR AYRICALIKLI KİŞİLER KULÜBÜ OLMAKTAN KURTARILMALIDIR.

 

Bilindiği gibi, çağdaş siyasetin ve ileri demokrasilerin vazgeçilmez kuralını oluşturan “SİYASİ ETİK” ilkelerini ülkemizde de geçerli kılmaya yönelik çabalarımız, iktidar partilerinin karşı duruşları nedeniyle maalesef bugüne kadar amacına ulaşamadı.

 

 CHP Grubunun ortak imzaları ile en son 23. Dönemin başında verilmiş olan “3069 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun” ile 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun” 5’inci, 9’uncu ve 3’üncü maddelerinde değişiklikler yapılması, “TBMM dışı faaliyet gelirlerinin beyanı” ve bu konularda uygulamanın izlenmesi ile görevli “TBMM Siyasi Etik Kurulu” kurulmasına ilişkin, “TBMM Siyasi Etik Yasası” adında Yasa Teklifimiz, daha evvelki dönemlerde verdiğimiz benzeri dört tekliflerimizde olduğu gibi, TBMM arşivinde unutulmaya terk edilmiştir.

 

Bilindiği gibi, halen Ülkemizde bu konuda yürürlükte olan mevzuat ve yazılı olmayan kurallar, ülkemizin “temiz siyaset özlem ve ihtiyacının”, siyaset dünyamızın ihtiyaç duyduğu “çağdaş siyasi etik, ölçü ve kriterlerinin” karşılanması açılarından yetersiz kalmaktadır. Bu konuda ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler, bu alanda dünyanın en kuralsız siyaset ortamlarından birini yaratmaktadır. Bu yapı içinde, sadece Kuzey Amerika ve Kıta Avrupası ülkeleri değil, birçok diğer ülkelerden de geri, istismara ve kamu kesimi ile çıkar çatışmasına açık bir yasama ortamı sürdürülmektedir.

 

Örneğin, 3069 sayılı yasada yer alan düzenlemenin, özellikle, milletvekilleri ve bakanların özel kurum ve kuruluşlarla iş ilişkisini kapsamamakta oluşu ve bu alanda bir denetimi öngörmeyişi, kamu kesimi ile çıkar çatışması sorununun sık sık gündeme gelmesine neden olmaktadır.

 

Keza, 3628 sayılı yasa ile öngörülen mal bildirimlerinde, bildirim kapsam alanının darlığı ve bu konuda saydamlığın öngörülmemiş olması, uygulamayı etkisiz kılmaktadır.

 

AKP İKTİDARI İLE DAHA DA TIRMANAN BU YOZLAŞMA SÜRECİNE DERHAL SON VERİLMELİ, ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN YENİ BİR “SİYASİ ETİK/AHLAK YASASI” DÜZENLEMESİ HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

 

Bilindiği gibi, çağdaş demokrasilerde “PARLAMENTO SİYASİ ETİĞİ” konusunda,

 • Kamu ve toplum çıkarları ile çıkar çatışmasına girilmemesi,
 • Meclis görevi dışında görev kabul etme ve çalışma konusunda sınırlamalar,
 • Milletvekilliği dışında yapılan işlerin ve sağlanan kazançların yıllık olarak beyan edilmesi, bu beyanların kamuoyuna açıklanması,
 • Milletvekilliği maaşı dışında sağlanabilecek ek kazanca getirilen tavan değerler,
 • Verilen mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması,
 • Milletvekillerinin kabul edebileceği hediyeler için ciddi düzeyde kısıtlamalar getirilmesi,

gibi düzenlemeler öngörülmekte, bu düzenlemelerin etkin işleyişi ve denetimi için parlamento içi kurumsal mekanizmalar işletilmektedir.

 

Bu konularda ki yasal eksikliğin giderilmesi, milletvekilleri ve bakanların mali, maddi ve ekonomik ilişkilerinde kamu yararının gözetilmesi, kamu ve toplum ile çıkar çatışmasına girilmemesini özendirecek siyasi etik kurallarının gelişmiş demokratik ülke standartları düzeyine hızla çıkartılması artık ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Buna ilaveten, siyasi etik kuralları düzenlemesinin uygulanmasında etkinliği artırmak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak ve yasama dönemi süresince görev yapacak, bağımsızlığın ve tarafsızlığın esas olduğu TBMM Siyasi Etik Kurulu oluşturulması öngörülmüştür. 

 

“TBMM SİYASİ ETİK KURULU”;

 • 3069 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında” Kanun ve bu kanunda yapılması öngörülen değişikliklerden milletvekili ve bakanları ilgilendiren hususlara uyulması,
 • 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanunun  5’inci, 9’uncu ve 3’üncü maddelerinde bu yasayla yapılmakta olan değişikliklerden milletvekilleri ve bakanları ilgilendiren hususlara uyulması”,
 • Milletvekilleri ve bakanların “TBMM Dışı Faaliyetlerinden Kaynaklanan Gelirlerinin Beyanı”,

konuları ile sınırlı olmak üzere, “bakan ve milletvekillerinin bu alanlardaki davranış ve uygulamalarını izleme, inceleme ve değerlendirme” çalışmaları ile, yasama ve yürütme organının işlemlerinde şeffaflığa katkıda bulunurken, aynı zamanda, milletvekilleri ve bakanları olumsuz, yanlı ve haksız ithamlardan korumak suretiyle yasama işlevinin daha etkin ve saygın koşullar altında yerine getirilmesine de yardımcı olacaktır.

 

“ÜLKESİNİN ÇIKARLARINI, BAĞIMSIZLIĞINI VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ” ERDEMLİ, HOŞGÖRÜLÜ VE İLKELİ SİYASET FELSEFESİNİN OMURGASI OLARAK DAİMA YÜCELTMİŞ OLAN İSMET İNÖNÜ'NÜN  "NAMUSLULARDA NAMUSSUZLAR KADAR CESARET SAHİBİ OLMALIDIR" ŞEKLİNDE ÇİZMİŞ OLDUĞU ERDEMLİ SİYASET YOLUNU KENDİMİZE REHBER EDİNMELİYİZ...

 

İŞTE ANCAK O ZAMAN GERÇEK CHP’Lİ OLABİLİRİZ!!!

 

Selam ve Saygılarımla;

 Algan HACALOĞLU

İzlenme: 1153 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
 • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ