Gerçek Sözcü Özel Haber

Unakıtan’a Yüce Rabbim bu sefer neden Akdeniz üniversitesi Hastanesi dedi?

Gölge Adam

Gölge Adam

E-Posta : golgeadamim@gmail.com

www.gerceksozcu.com  ÖZEL HABER/

Kemal Unakıtan, 16 Şubat 2009 tarihinde ABD'deki Cleveland Clinic'te by-pass ameliyatı olmuş, eşi Ahsen Unakıtan, hangi hastanede tedavinin yapılacağını belirlemek için Allah'tan yardım istediğini ve içine Cleveland'ın doğması üzerine ABD'ye gittiklerini söylemişti. Bu olay gazetelere "Yüce Rabbim Cleveland dedi" başlığıyla manşet olmuştu. Kök hücre nakli için de İsrail'i tercih eden eski Maliye Bakanı, böbrek nakli için ise bu kez Antalya'daydı. Unakıtan'a dünürü Ali Rıza Üstün'den alınan böbrek nakledildi.


Geçtiğimiz günlerde Maliye eski Bakanı 67 yaşındaki Kemal Unakıtan’a bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 30 yıllık dostu ve dünürü 56 yaşındaki Ali Rıza Üstün’den alınan böbrek 3.5 saat süren operasyonla nakledildi.

Yaklaşık 3 yıldır hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Kemal Unakıtan, geçen 10 Aralık’ta Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Organ Nakli Merkezi Enstitüsü VIP Servisi’nde 8 gün yatan ve bu sürede tetkikleri yapılan Kemal Unakıtan’ın dosyası 18 Aralık’ta Etik Kurul’a girdi. Etik Kurul üyesi 7 kişi, Kemal Unakıtan’ın dünürü ve aynı zamanda 30 yıllık dostu Ali Rıza Üstün’den böbrek nakli olmasında bir sakınca görmedi ve ameliyat için ’olur’ verdi.

Kurul kararından bir gün sonra hastaneden ayrılan Kemal Unakıtan dün 24 mayıs öğle saatlerinde tekrar Antalya’ya gelerek Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü’ndeki VIP Servisi’ne nakil operasyonu için yatışı yapılıp ameliyatı yapıldı.

Eski bakan Kemal Unakıtan, 16 Şubat 2009’da ABD’deki Cleveland Clinic’te by- pass ameliyatı, 18 Aralık’ta da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo olmuştu.

GELİNİNİN BABASI

Kemal Unakıtan’ın Abdullah, Zeynep ve Fatma adında 3 çocuğu bulunuyor. Unakıtan’ın gelini Hilal Unakıtan’ın babası İstanbul Motor A.Ş.’nin sahibi Ali Rıza Üstün, Kemal Unakıtan’ın aynı zamanda 30 yıllık dostu.

Ali Rıza Üstün’ün daha önce Çin’den ithal ettiği Jinling ve Zonda marka otobüslerine amaç dışı kullanıldığı iddiası ortaya atılmış ve inceleme yapılmıştı.

UNAKITAN’A YAPILAN NAKİL YASALARA AYKIRIDIR.

Canlı kişiden organ nakli yapılabilmesi için nakil yapılacak kişilerin yakın 1. Ve 2. Derece akraba olmalar gerekmektedir yani anne, baba, hala, dayı, kardeş, kardeş çocukları gibi yakın kan bağı olanlardan dokuları uyan kişilerden ancak  organ nakilleri yapılır. Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki kanun bir dünürden nakil yapılmasına izin vermez.

Böylesi bir nakile neden izin verilmez şimdi onu anlatayım canlıdan organ naklinde böylesi bir kan bağı olmayan kişiden nakil yapılması yasaktır.

Organ nakli iki şekilde yapılır. Bunlar canlıdan canlıya veya beyin ölümü gelişmiş ( kadavra ) kişilerden yapılan nakillerdir.

Canlıdan canlıya organ nakli böbrek, karaciğer ve akciğer gibi organlar için geçerlidir. Örneğin anneniz, babanız veya kardeşiniz diyalize giren bir böbrek hastası, siz uygun koşullar var ise böbreğinizin birine ona verebilirsiniz

Resmi  Gazetede yayınlan 01.02.2012 tarih ve  28191 Sayılı “ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” Kimlerden hangi akrabalık derecelerinden canlı organ nakillerinin gerçekleştirileceğini hükme bağlamıştır.

Canlıdan organ bağışı ve nakli

MADDE 16 – (1) Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Alıcı, verici ve nakil sonuçlarının TODS’a kaydı yapılır.

(2) Akraba dışı canlıdan organ nakli, naklin yapılacağı ilde oluşturulacak Etik Komisyonun verici ile alıcı arasında, bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığını ve etik açıdan organ bağışının uygunluğunu onaylaması ile gerçekleştirilecek akraba dışı kişilerden yapılır. Akraba dışı canlıdan organ nakli için;

a) Alıcının TODS’a kaydı yapılır.

b) Nakil için alıcı ve verici, il sağlık müdürlüğü aracılığıyla aşağıda yer alan belgelerle birlikte Etik Komisyona başvurur.

1) Alıcı ve vericinin T.C. Kimlik Numarası,

2) Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,

3) Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı muvafakat belgesi,

4) Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu,

5) Verici ve alıcının nâkile uygunluğunu bildiren sağlık raporu,

6) Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise ilgili belgeleri,

7) Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı,

8) Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı,

9) Alıcının ve vericinin adres beyanı,

10) Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler.

(3) Etik Komisyon, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü,

b) Naklin yapılacağı hastane haricindeki kamu hastanesinden bir tabip,

c) Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı,

ç) Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat,

d) Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.

(4) Komisyonun sekretaryası il sağlık müdürlüğünce yürütülür. Başvurular naklin yapılacağı hastane başhekimliğince il sağlık müdürlüğüne yapılır. Komisyon 15 günde bir üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla toplanır, gerekli gördüğü takdirde verici ve/veya alıcıyı ve akrabalarını dinler. Komisyona sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırır, alıcı ve verici arasında etik ve yasal olmayan bir durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik açıdan uygunluğuna karar verir. Kararlar üye tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Acil nakil gereken hasta için başvuru olması halinde Komisyon ivedilikle toplanır ve karar alır. Etik Komisyon kayıtları TODS’a kayıt edilir. Komisyon kararları kesindir ve Komisyonca uygun görülmeyen nakiller yapılamaz. Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir komisyon karar alamaz.

(5) Komisyon, müracaat eden hasta ve vericinin T.C. kimlik numaraları ile birlikte kararın bir örneğini nakli yapacak merkeze, TODS üzerinden alınan bir örneğini de imzalı olarak Bakanlığa gönderir. Komisyona sunulacak dosyalar nakil merkezleri tarafından kişilerin daha önce başvurusunun olup olmadığı yönünde TODS üzerinden incelenir.

(6) Bakanlık gerektiğinde çapraz nakillere yönelik düzenleme yapabilir.

BU KANUNA GÖRE UNAKITAN’A DÜNÜRÜNDEN BÖBREK NAKLİ YAPILAMAZ. KANUNA AYKIRI BİR NAKİL YAPILMIŞTIR.

Söz konusu organ nakili ne Türkiye’de, ne Unakıtan’ın ABD'deki Cleveland Clinic'te by-pass ameliyatı olduğu hastanede, nede dünyanın başka bir yerindeki hastanede nakil yapılamaz. 

Unakıtan ailesi ABD'deki Cleveland Clinic Hastanesine müracaat etmişler fakat, adı geçen hastane yapılacak olan nakli kanunlara aykırı olduğu için ret edilmiştir.

Dünyadaki kanun ve yönetmelikler canlıdan organ naklini düzenlerken; Eşler arasında organ nakillerinde organ ticaretini önlemek için eşten alınan organ için enliliğin en az 2 yıl önce gerçekleşmiş olma şartını koymuşlardır. Bu şart ile organ nakli yapılacak kişiler arasında organ verip alabilmek için sahte evliliklerin yapılmasının önüne geçilmiştir.

Akdeniz Üniversitesinde bulunan Organ Etik Komisyonu hangi hakla ve hangi kanunla bu nakile izin vermiştir? Araştırılması gerekli asıl olan bu konudur.

Türkiye’de bu şekilde dünürü hısımlarından organ bekleyen kaç vatandaşımız mağdur edilmiştir.

 Yasalar Neden Unakıtan için çiğnenmiştir?   

Bu konu ile ilgili tabip odaları neden sesiz kalmıştır.

Organ nakli bekleyenlerin kurmuş olduğu dernekler bu olayı neden görmezlikten gelmiş konuyu kamu oyuna taşımamışlardır? Bu da ayrı bir merak konusu olmuştur.

Biz buradan tekrar Sağlık Bakanlığına ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne soruyoruz bu nakil hangi kanuna göre yapılmıştır?

Bu hastanende bundan böyle  talep geldiği taktirde böylesi dünür hısımlarından canlı nakil yapılabilecek midir?İzlenme: 5134 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANKARA - HAVA DURUMU

ANKARA

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ