• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL
g.sozcu11

Gerçek Sözcü Özel Haber

Dışişleri mensuplarının bildirisi

Onur Öymen

Onur Öymen

E-Posta : ooymen@hotmail.com

DEMEKLİ DIŞİŞLERİ MENSUPLARININ TORBA KANUNDA DIŞİŞLERİNİN KURUMSAL ÖZELLİĞİNİ TEMELDEN DEĞİŞTİREN HÜKÜM HAKKINDAKİ BİLDİRİSİ

Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanununda yapılması kabul edilen değişiklikler hakkında bir grup (sayısı belirtilecek) emekli Büyükelçi ve diğer emekli Dışişleri mensuplarının Türkiye kamuoyuna duyurmak istediği hususlar aşağıda sunulmaktadır:


Bir hafta kadar önce TBMM’de görüşülmekte olan “torba yasa” tasarısına bir son dakika önergesi ile eklenen maddeyle, Dışişleri Bakanlığı'nın Teşkilat Kanununda yapılması öngörülen değişiklik, Cumhuriyetin en önemli ve köklü kurumlarından birisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısını derinden tahrip edecek niteliktedir.

Geçen yasama döneminde kabul edilen 7 Temmuz 2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Bakanlık haricinden yurtdışına Büyükelçi olarak atananların, ihtiyaç halinde merkeze dönüp Bakanlıkta çalışmaları ve Büyükelçi unvanını kullanmalarına, daha önce bir başka kamu kurum ve kuruluşuna mensup olmaları koşuluyla izin vererek, önemli bir esneklik getirmekteydi.

Şimdi, yukarıda değinilen madde, bu koşulu kaldırarak, bir kamu kurum veya kuruluşuna mensup olmayanların da Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak yurtdışı görevlerine atanmalara imkân vermekte; buna ilaveten, bu unvanlarını koruyarak Bakanlıktaki mesleki uzmanlık gerektiren üst makamlara getirilebilmelerini, meslek memurlarıyla aynı hükümlere tabi olup, aynı haklardan yararlanmalarını da öngörmektedir.

Böylece, kökeni itibariyle Dışişleri mensubu olmaksızın yurt dışına Büyükelçi atananlar, Yurda dönüşlerinden sonra da Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür gibi en üst düzeydeki makamlara getirilebileceklerdir. Bunun anlamı, Dışişleri mesleğinden gelmeyen bu kişilere, Dışişleri'nde 20-30 yıl boyunca kesintisiz hizmette bulunmuş ve önemli yüksek kademelere sınav ve çeşitli elemelerden sonra yükselebilmiş meslek memurlarının önüne geçme imkânı verilmesidir. Bu düzenleme, her şeyden önce, kamuda yüksek makamlara getirilecek memurlarda aranması gereken ihtisas ve tecrübe gereğini göz ardı etmektedir. Oysa uygar ülkelerde, Devlet kuruluşlarında görevlendirilecek memurlarda belirli koşullar aranmaktadır.

Dışarıdan atananların ehliyeti hakkında güvenilir bir kıstas ortaya konmaması, keyfilik riskini arttırmanın yanında, mevcut personelin kendi kurumuna olan itimadını ve çalışma şevkini kıracak, dolayısıyla kamu yararını ve ulusal çıkarları ciddi şekilde zedeleyecektir. Bakanlıkta “dışarıdan atananlar” ve “emektarlar” olarak iki farklı yüksek idareci sınıfı yaratılması, yerleşik, denenmiş hiyerarşi sistemini de altüst edecektir.

Dışişleri kadroları şimdiye kadar çeşitli partilere, hatta ideolojilere mensup Dışişleri Bakanlarıyla çalışabilmişlerdir. Zira görevlerinin siyasi makam yerine karar almak değil, bu makama doğru karar verebilmesi için gerekli bütün bilgileri sunmayı ve ülkemizin çıkarlarını ciddi şekilde zedeleyebilecek gelişmelerin önlenmesi için samimi uyarıları cesaretle ortaya koymayı meslek anlayışlarının vazgeçilmez gereği kabul edegelmişlerdir.

Dışarıdan Büyükelçi atamaları, ihtisas ve ehliyeti genel kabul görmüş, uluslararası ilişki ve temaslara yatkın şahsiyetler söz konusu olduğunda, bazı koşullarda ve bazı konularda yararlı olabilir. Mevcut Teşkilat Kanunu buna imkân vermektedir. Ancak, ehliyet, göreve uygunluk ve iş başında kazanılmış tecrübe yerine kişilere bir çeşit kayırma veya mükâfat dağıtımı izlenimini verecek düzenlemeler, ülkemizin dış görünüm ve itibarını da ciddi şekilde zedeleyebilecektir.

Eğer amaç, bazı konular veya ülkeler üzerinde ihtisaslaşmış kişilerin Dışişleri kadrolarında istihdamı ise, mevcut olan uzmanlık kadroları esasen buna imkân vermektedir. Unutulmaması gereken başka bir husus da, 4-5 senelik bir Büyükelçilik deneyiminin ve kısıtlı bir iki konuya veya bir iki ülkeye ilişkin bilgi sahibi olmanın, geniş açılı dünya vizyonu, ileriyi görebilme basireti, uluslararası ilişkilere bütünsel bir bakış açısı ve geniş bir birikim gerektiren üst düzey görevleri yürütebilmek için yeterli olmadığıdır.

Dışişleri Bakanlığı mensupları, Osmanlı döneminden günümüze dek, asırlar boyunca, gelenek, mesleki birikim ve kurumsal deneyimlerini, Devletimizin çıkarlarını her düzey ve konumda korumak, geleceğe yönelik dış politika ilke ve hedeflerini şekillendirmek ve gerçekleştirmek amacıyla, büyük bir titizlik, duyarlılık ve şehitlik dahil her türlü fedakârlıkla her türlü çabayı gösteregelmişlerdir.

Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerek Başbakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Dışişleri Bakanlığının bu özelliklerini ve niteliklerini yakinen tanıdığına inandığımız Sayın Cumhurbaşkanının Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinin korunması için gerekli adımları atacağını bekliyoruz.

İzlenme: 4499 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ